Skip to main content

Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. İş dünyası bugün endüstriyel üretim modelinden hızla teknolojiye dayalı ve birbirine bağlı küreselleşmiş bir bilgi ekonomisine dönüşüm ile birlikte tarih boyunca değerli olan bazı yetkinliklerin de değiştiğini biliyor ve artık eğitim sisteminin de buna uygun şekilde dönüşmesini bekliyor.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan üniversitemiz 2017 yılında tüm lisans ve önlisans bölümlerinde Yetkinlik Geliştirme Programını hayata geçirdi. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu aşağıdaki temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmaları hedeflendi.

1. İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi
2. Liderlik ve Takım Çalışması
3. Etik ve Sosyal Sorumluluk
4. Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim
5. Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
6. Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
7. Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
8. Değişimi Yönetebilme
9. Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
10. Küresel Bakış Açısı Geliştirme
11. Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
12. Kültürel Bilinç ve İfade
13. Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
14. Yabancı Dilde İletişim

Öğrencilerimiz üniversitemize kayıt yaptırdıklarında belirlediğimiz 14 yetkinlik düzeyini bir envanter ile ölçümlüyoruz. Her öğrencimize özel yaptığımız bu envanter sonrasında oluşan “Yetkinlik Düzey Raporu – 1″i öğrencimiz ve danışman hocası ile paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz bu rapor ışığında geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersleri belirliyor ve mezuniyetlerine dek bu dersler ile yetkinliklerde önemli ölçüde gelişme kaydediyor. Tüm bu çalışmaların ardından mezuniyet aşamasına gelen tüm öğrencilerimize envanter çalışmasını bir kez daha yaparak sağladıkları gelişimi “Yetkinlik Düzey Raporu – 2” ile belgeliyor, öğrencilerimize diplomaları ile birlikte Yetkinlik Sertifikalarını da veriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz iş dünyasına alan bilgilerinin yanı sıra öğrenim hayatları süresince kazandıkları kritik temel ve yönetsel yetkinlikler ile atılıyor ve kariyerlerine bir adım önde başlıyor.