Skip to main content

Beykoz Üniversitesi’nin önlisans programları ile fakülte ve yüksekokul bölümlerinden herhangi birinde okuyan öğrenciler açılacak çift anadal ile yan dal programlarına başvuru yapabilirler.

Öğrencilerimiz çift/ikinci anadal ya da yan dal programları için ayrıca öğrenim ücreti ödemezler.

Öğrencilerimizin ikinci bir anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü bölümün yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra gerçekleşecek; herhangi bir çift anadal programında okuyan öğrencilerimiz ise aynı anda ikinci bir anadal diploma programına kayıt yaptıramayacak. Ancak öğrenci ister ise, aynı anda ikinci anadal programı ile yan dal programına kayıt yaptırabilecek.

İkinci anadal programındaki öğrenciler, anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarına uygun koşulları sağladığında, ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimiz, öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir program kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle yan dal programına başvuru yapabilecek. Yan dal programlarını tamamlayan öğrencilerimize eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (Yan dal Sertifikası) düzenlenecektir ve bu belgeler diploma yerine geçmez. Öğrencilerimiz yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilecek olup ayrıca yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler de başvuru yapabilecektir.