Skip to main content

Üniversitemizin Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete – 6 Şubat 2023 No: 32096) 14. Maddesinde, “En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür” ifadesi yer almaktadır. Yönetmeliğimizdeki bu maddeye istinaden ve kontenjan kapsamında üniversitemizde misafir öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilmektedir. Bu durum İngilizce hazırlık programı için de geçerlidir.

Misafir öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersleri ileriki yıllarda Beykoz Üniversitesinin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri ve kayıt olmaları durumunda, Beykoz Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergelerinde tanımlanan “önceki öğrenmenin tanınması” maddeleri kapsamında başvurdukları derslerden muaf tutulabilirler.

Üniversitemizde lisansüstü, lisans ve önlisans programlarına kabul edilecek misafir öğrenci kontenjanları ilgili programların o yıl için belirlenen kontenjanların %10’unu geçmemektedir.

Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmektedir. Misafir öğrencinin kaydı en fazla 2 yarıyıl için yapılabilmektedir.

Özel ve misafir öğrenciler kredi bazında öğrenim ücreti ödemektedir. Kredi başına ders ücreti programın ücretini geçmesi durumunda öğrenciler, %50 burslu programın %25 tercih burslu ücretini ödemektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için 0216 912 22 52 numaralı telefondan bizi arayın, biz sizi arayalım formunu doldurun ya da https://beykoz.link/whatsapp numaramızdan yazın.